პროდუქტები და გადაწყვეტილებები
ვენტილაციის სისტემები

სტანდარტული და უკუბრუნავ ზამბარიანი დემპერის ამძრავები HVAC სისრემისთვის

წყლის სისტემები

წყლის სისტემები

უსაფრთხოების სისტემები

ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატიზირებული უსაფრთხოების სისტემები

2 სვლიანი ბურთულოვანი სარქველი მუდმივი ხარჯით
R215P-009

DN 15 , Kvs 0.09

R215P-036

DN 15 , Kvs 0.36

R220P-036

DN 20 , Kvs 0.36

R220P-066

DN 20 , Kvs 0.66

R225P-057

DN 25 , Kvs 0.57

R225-098

DN 25 , Kvs 0.98

R232P-098

DN 32 , Kvs 0.98

R232P-151

DN 32 , Kvs 1.51

R240P-164

DN 40 , Kvs 1.64

R240P-208

DN 40 , Kvs 2.8

R250P-252

DN 50 , Kvs 2.52

R250P-505

DN 50 , Kvs 5.05