პროდუქტები და გადაწყვეტილებები
ვენტილაციის სისტემები

სტანდარტული და უკუბრუნავ ზამბარიანი დემპერის ამძრავები HVAC სისრემისთვის

წყლის სისტემები

წყლის სისტემები

უსაფრთხოების სისტემები

ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატიზირებული უსაფრთხოების სისტემები

2 სვლიანი უნაგირისებრი სარქველი მილყელით ორთქლისთვის
H611S

DN 15 , Kvs 0.63

H612S

DN 15 , Kvs 1

H613S

DN 15 , Kvs 1.6

H614S

DN 15 , Kvs 2.5

H615S

DN 15 , Kvs 4

H619S

DN 20 , Kvs 4

H620S

DN 20 , Kvs 6.3

H624S

DN 25 , Kvs 6.3

H625S

DN 25 , Kvs 10

H632S

DN 32 , Kvs 16

H640S

DN 40 , Kvs 25

H650S

DN 50 , Kvs 40

H664S

DN 65 , Kvs 58

H679S

DN 80 , Kvs 90

H665S

DN 65 , Kvs 63

H680S

DN 80 , Kvs 80

H6100S

DN 100 , Kvs 145

H125S

DN 125 , Kvs 200

H6150S

DN 150 , Kvs 320