პროდუქტები და გადაწყვეტილებები
ვენტილაციის სისტემები

სტანდარტული და უკუბრუნავ ზამბარიანი დემპერის ამძრავები HVAC სისრემისთვის

წყლის სისტემები

წყლის სისტემები

უსაფრთხოების სისტემები

ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატიზირებული უსაფრთხოების სისტემები

პეპლის ტიპის ელექტრო ურდული

Technical classification:

D625N

DN 25

D632N

DN 32

D640N

DN 40

D650N

DN 50

D665N

DN 65

D680N

DN 80

D6100N

DN 100

D6125N

DN 125

D6150N

DN 150

D6200N

DN 200

D6250N

DN 250

D6300N

DN 300

D6350N

DN 350

D6400N

DN 400

D6450N

DN 450

D6500N

DN 500

D6600N

DN 600

D6700N

DN 700