პროდუქტები და გადაწყვეტილებები
ვენტილაციის სისტემები

სტანდარტული და უკუბრუნავ ზამბარიანი დემპერის ამძრავები HVAC სისრემისთვის

წყლის სისტემები

წყლის სისტემები

უსაფრთხოების სისტემები

ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატიზირებული უსაფრთხოების სისტემები

3 სვლიანი უნაგირისებრი სარქველი მილყელით 200,250მმ

Technical classification:

Attachemnts in PDF format:

H6200W630-S7

DN 200 , Kvs 630 / 2 – სვლიანი

H6250W1000-S7

DN 250 , Kvs 1000 / 2 – სვლიანი

H7200W630-S7

DN 200 , Kvs 630 / 3 – სვლიანი

H7250W1000-S7

DN 250 , Kvs 1000 / 3 - სვლიანი