პროდუქტები და გადაწყვეტილებები
ვენტილაციის სისტემები

სტანდარტული და უკუბრუნავ ზამბარიანი დემპერის ამძრავები HVAC სისრემისთვის

წყლის სისტემები

წყლის სისტემები

უსაფრთხოების სისტემები

ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატიზირებული უსაფრთხოების სისტემები

3 სვლიანი უნაგირისებრი სარქველი მილყელით 200C

Technical classification:

H7015X4-S2

DN 15 , Kvs 4

H7020X6P3-X2

DN 20 , Kvs 6.3

H7025X10-S2

DN 25 , Kvs 10

H7032X16-S2

DN 32 , Kvs 16

H7040X25-S2

DN 40 , Kvs 25

H7050X40-S2

Dn 50 , Kvs 40

H7065X63-S4

DN 65 , Kvs 63

H7080X100-S4

Dn 80 , Kvs 100

H7100X160-S4

DN 100 , Kvs 160